Engleski za osnovnoškolce

1. razred OŠ (199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak  – 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak i Četvrtak – 17:50 – 18:35
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30 – 19:15

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak  – 18:30 – 20:00
Utorak i Četvrtak – 18:30 – 19:15

2. razred OŠ (PROMO 199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30 – 19:15
Utorak i Četvrtak – 18:30 – 19:15

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak  – 18:30 – 20:00
Utorak  – 18:35 – 20:05

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak 17:00-18:30

Utorak i Četvrtak 18:30 – 19:15 

3. razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Srijeda – 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak 8:30-10:00 / Utorak i četvrtak – 16:05 – 17:05 (suprotna smjena od nastave u školi)
Četvrtak – 16:05 – 17:35
Četvrtak – 18:35 – 20:05

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 8:30 – 10:00 i Utorak 16:00 – 17:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

Utorak – 16:00 – 17:30 i Petak 8:30 – 10:00
(suprotna smjena od nastave u školi)

Srijeda – 17:00 – 18:30 

4. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Petak  – 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Srijeda – 18:30 – 20:00
Četvrtak – 18:30 – 20:00

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak – 9:00 – 10:30 i Ponedjeljak  15:15 – 16:45
(suprotna smjena od nastave u školi)

Utorak i Četvrtak  – 19:15 – 20:00 

5. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Utorak i Četvrtak – 19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15 – 20:00
Ponedjeljak – 18:40 – 20:10

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 18:30-20:00

 

6. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Subota –  12:30 – 14:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 9:30 – 11:00 / Srijeda – 17:10 – 18:40
Petak – 17:10 – 18:40 / Petak – 11:00 – 12:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Srijeda – 18:30 – 20:00 

Utorak i Četvrtak – 19:15 – 20:00

Ponedjeljak 9:00 – 10:30 i Ponedjeljak 16:00 – 17:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

7. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 17:15 – 18:45

Petak – 18:40 – 20:10

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Srijeda – 10:00 – 11:30  i  Petak  17:00 – 18:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

Petak – 17:00 – 18:30 i Petak 10:00 – 11:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

+ Izvorni govornik Četvrtak – 15:00 – 15:45 (svaki drugi tjedan)

8. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Utorak –  20:00 – 21:30

+ Izvorni govornik Ponedjeljak – 15:45 – 16:30 (svaki drugi tjedan)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 18:45 – 20:15

+ Izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12
Ponedjeljak – 15:45 – 16:30 (svaki drugi tjedan)

 

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak – 9:00 – 10:30 i Ponedjeljak 15:30-17:00

(suprotna smjena od nastave u školi)

+ Izvorni govornik – Četvrtak – 15:45 – 16:30

Petak – 18:30 – 20:00

+ Izvorni govornik – Četvrtak – 15:45 – 16:30

6.- 8. OŠ A2.2

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 11:00-12:30

Njemački jezik

2.- 4. OŠ početnici

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 14:00-15:30

1.- 2. OŠ (3. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30-19:15

3.- 5. OŠ (2. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 12:30-14:00

5. –  6. OŠ (5. godina učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15-20:00

4.- 6. OŠ (4. godina ucenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 9:30-11:00

7.- 8. OŠ A2.2 (5.god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 11:00-12:30

Talijanski jezik

Mlađi Osnovci (3. – 6. OŠ. 2. god. učenja)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Španjolski jezik

Mlađi Osnovci (2. – 4. razred OŠ – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 9:00-10:30

Stariji Osnovci (7.razred OŠ – 1. razred SŠ – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Mlađi Osnovci (5. – 7. razred OŠ – 4. god. učenja)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Japanski jezik

Japanski Početni

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
 Subota – 14:00-15:30

Japanski Napredni

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 15:30-17:00