Engleski za osnovnoškolce

1. razred OŠ (199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30 – 19:15
Utorak i Četvrtak – 18:20-19:05

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak i Četvrtak – 17:50 – 18:35
Utorak i Četvrtak – 18:30 – 19:15

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30 – 19:15
Utorak i Četvrtak – 18:30 – 19:15

2. razred OŠ (PROMO 199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30 – 19:15
Utorak i Četvrtak – 18:30 – 19:15

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Ponedjeljak i Srijeda  – 18:30 – 19:15
Utorak i Četvrtak – 18:35 – 19:20

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Utorak  i Četvrtak 18:30 – 19:15 
Ponedjeljak 9:00 – 10:30 i Ponedjeljak 16:00 – 17:30 
(suprotna smjena od nastave u školi)

3. razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak 8:30-10:00 / Utorak i četvrtak – 16:15 – 17:00 (suprotna smjena od nastave u školi)
Utorak i Četvrtak – 17:00 – 17:45
Utorak i četvrtak – 19:20 – 20:05

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 8:30 – 10:00 i Utorak 16:00 – 17:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

Utorak – 16:00 – 17:30 i Petak 8:30 – 10:00
(suprotna smjena od nastave u školi)

4. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Utorak i Četvrtak – 19:05 – 19:50

Petak – 18:00 – 19:30

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Srijeda – 18:30 – 20:00
Utorak i Četvrtak – 19:15 – 20:00

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak – 9:00 – 10:30 i Ponedjeljak  15:15 – 16:45
(suprotna smjena od nastave u školi)

Srijeda – 15:15 – 16:45 i Srijeda 9:00 – 10:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

Utorak i Četvrtak  19:15 – 20:00

5. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Utorak i Četvrtak – 19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15 – 20:00
Ponedjeljak – 18:30 – 20:00


Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 18:30-20:00

 

6. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i Srijeda –  19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Srijeda – 10:30 – 12:00 / Petak – 17:15 – 18:45
Petak – 17:15 – 18:45 / Srijeda – 10:30 – 12:00

(suprotna smjena od nastave u školi)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15 – 20:00 

Utorak i Četvrtak – 19:15 – 20:00

Ponedjeljak 9:00 – 10:30 i Ponedjeljak 16:00 – 17:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

7. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Utorak – 16:00 – 17:30

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 15:30 – 17:00

Petak – 18:45 – 20:15

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 10:00 – 11:30  i  Petak  17:00 – 18:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

Petak – 17:00 – 18:30 i Petak 10:00 – 11:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

+ Izvorni govornik Četvrtak – 15:00 – 15:45 (svaki drugi tjedan)

8. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Petak –  19:30 – 21:00

+ Izvorni govornik Ponedjeljak – 15:45 – 16:30 (svaki drugi tjedan)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 17:00 – 18:30

+ Izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12
Ponedjeljak – 15:45 – 16:30 (svaki drugi tjedan)

 

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 18:30 – 20:00 

+ Izvorni govornik – Četvrtak – 15:45 – 16:30

Subota – 10:30 – 12:00

+ Izvorni govornik – Četvrtak – 15:45 – 16:30

6.- 8. OŠ A2.2

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 11:00-12:30

Njemački jezik

2.- 4. OŠ početnici

Lokacija
Spinut

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30-19:15

1.- 2. OŠ (3. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30-19:15

3.- 5. OŠ (2. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 12:30-14:00

5. –  6. OŠ (5. godina učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15-20:00

4.- 6. OŠ (4. godina ucenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 9:30-11:00

7.- 8. OŠ A2.2 (5.god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 11:00-12:30

Talijanski jezik

Mlađi Osnovci (3. – 6. OŠ. 2. god. učenja)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 9:00-10:30

Španjolski jezik

Mlađi Osnovci (2. – 4. razred OŠ – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 9:00-10:30

Stariji Osnovci (7.razred OŠ – 1. razred SŠ – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Mlađi Osnovci (5. – 7. razred OŠ – 4. god. učenja)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Japanski jezik

Japanski Početni

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
 Subota – 13:30-15:00

Japanski Napredni

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 15:00-16:30