Engleski jezik

B 1 – 1.raz SŠ., Žnjanska 4, subota 10:30-12:00h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 15:00-15:45h
start 26.9. subota
9×309,00 kn ili 2.503,00 kn

B 1 – 1.raz SŠ., Gupčeva 12, srijeda  20:00-21:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 15:00-15:45h
start 26.9. subota
9×309,00 kn ili 2.503,00 kn

B 1 – 1.raz SŠ., Teslina 16A, petak 20:00-21:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 15:00-15:45h
start 2.10. petak
9×309,00 kn ili 2.503,00 kn

B 2 – 2.raz SŠ., Gupčeva 12, subota 10:00-11:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 16:30-17:30h
start start 26.9. subota
9×309,00 kn ili 2.503,00 kn

B 2 – 2.raz SŠ., Teslina 16A, subota 12:00-13:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 16:30-17:30h
start start 26.9. subota
9×309,00 kn ili 2.503,00 kn

B 2 – 2.raz SŠ., Žnjanska 4, petak 20:00-21:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi ponedjeljak 16:30-17:30h
start 2.10. petak
9×309,00 kn ili 2.503,00 kn

C 1 – 3.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  11:00-12:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 18:30-19:45h
start 21.9. subota 
9×349,00 kn ili 2.827,00 kn

C 1 – 3.raz SŠ., Žnjanska 4, subota  12:00-13:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 18:30-19:45h
start 26.9. subota   
9×349,00 kn ili 2.827,00 kn

C 2 – 4.raz SŠ., Gupčeva 12, subota  9:00-10:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 17:00-18:30h
start 26.9. subota  
9×349,00 kn ili 2.827,00 kn

C 2 – 4.raz SŠ., Žnjanska 4, subota  9:00-10:30h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 17:00-18:30h
start 26.9. subota  
9×349,00 kn ili 2.827,00 kn

C 2 – 4.raz SŠ., Teslina 16 A, petak  20:15-21:45h , izvorni govornik – Bačvice, Gupčeva 12, svaki drugi utorak 17:00-18:30h
start 2.10. petak  
9×349,00 kn ili 2.827,00 kn

Njemački jezik

B 2– Gupčeva 12, subota 12:00-13:30h
start 21.9. subota
9×269,00 kn ili 2.179,00 kn

 

IBAN: HR6225000091101395144