Engleski za osnovnoškolce

1. razred OŠ (32€ u 10 članarina ili jednokratno 288,00€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
utorak i četvrtak 18:30 – 19:15

 

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
ponedjeljak i srijeda  18:15 – 19:00
utorak i četvrtak  17:40 – 18:25

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
ponedjeljak i srijeda  17:40 – 18:25

utorak  18:30 – 20:00

2. razred OŠ (32€ u 10 članarina ili jednokratno 288,00€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
subota  10:30 – 12:00

 

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
ponedjeljak i srijeda  19:15 – 20:00

utorak i četvrtak 17:45 – 18:30

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
ponedjeljak i srijeda 18:45-19:30

utorak 18:30 – 20:00 

3. razred OŠ (32€ u 10 članarina ili jednokratno 288,00€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
ponedjeljak i srijeda 18:30 – 19:15

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
petak  17:00 – 18:30 / srijeda 10:00-11:30

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
ponedjeljak i srijeda 19:30 – 20:15

četvrtak – 18:30 – 20:00

4. razred OŠ (33,05€ u 10 rata ili jednokratno 297,45€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
ponedjeljak 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
ponedjeljak 15:20 – 16:50
četvrtak  18:30 – 20:00

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
ponedjeljak 18:30 – 20:00  

utorak i četvrtak  19:30 – 20:15

5. razred OŠ (39,68€ u 10 rata ili jednokratno 357,12€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
ponedjeljak i srijeda 19:15 – 20:00 

utorak i četvrtak 19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
utorak  – 18:30 – 20:00

utorak – 18:35 – 20:05

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini

petak 17:00-18:30 / utorak – 10:00-11:30 

petak – 18:30 – 20:00 

6. razred OŠ (39,68€ u 10 rata ili jednokratno 357,12€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini

utorak 8:30-10:00 / srijeda 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini

utorak  – 15:20 – 16:50

četvrtak – 15:20 – 16:50

četvrtak – 18:35 – 20:05

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini

četvrtak – 8:30 – 10:00 / utorak 16:00 – 17:30

utorak 16:00-17:30 / utorak – 8:30-10:00

7. razred OŠ (44,06€ u 10 rata ili jednokratno 396,54€)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
četvrtak  20:00 – 21:30

+ konverzacija (Bačvice  – Gupčeva 12)

ponedjeljak – 16:50 – 17:35 (svaki drugi tjedan)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
petak  18:30 – 20:00

+ konverzacija ( Spinut – Teslina 16a)

srijeda 16:00 – 16:45 (svaki drugi tjedan)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini

srijeda  18:45 – 20:15

+ konverzacija (Bačvice – Gupčeva 12)

ponedjeljak 16:50 – 17:35 (svaki drugi tjedan)

8. razred OŠ (44,06€ u 10 rata ili jednokratno 396,54€)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
subota – 9:00– 10:30

+ konverzacija (Bačvice – Gupčeva 12)

ponedjeljak – 16:50 – 17:35 (svaki drugi tjedan)

 

 

Lokacija

SPINUT Teslina 16a

Termini

srijeda 16:45 – 18:15
petak – 18:30 – 20:00

+ konverzacija (Spinut – Teslina 16a)

srijeda 16:00 – 16:45 (svaki drugi tjedan)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termin

petak- 18:00 – 20:00

+ konverzacija (Bačvice – Gupčeva 12)

ponedjeljak – 16:50 – 17:35 (svaki drugi tjedan)

Njemački jezik

Ja Klar 1 (2 – 3 razred OŠ)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
petak  17:30-19:00

Beste Freunde A1.2 ( 3 – 5 razred OŠ)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
petak  19:00 – 20:30

Klasse A2 (6 – 8 razred OŠ)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
subota  9:30-11:00

Klasse B1 (8 – 1 razred SŠ)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
subota  11:00-13:00

Deutsch Profis A2 (4 – 7 razred OŠ)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Subota – 13:00-14:30

Wir Alle B 1.1 (7 – 8 razred OŠ)

Lokacija
Bačvice Gupčeva 12

Termini
subota  9:00 – 10:30

Talijanski jezik

Grandi Amici 1 ( 2 – 5 razred OŠ)

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
subota 9:00 – 10:30

Progetto Junior 2 ( 6 – 8 razred OŠ)

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini

subota  12:00 – 13:30

Španjolski jezik

Colega 1 (2 – 5 razred OŠ)

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
subota – 9:00 – 10:30

Colega 2 (6 – 8 razred OŠ)

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
Subota – 10:30 – 12:00

Colega 3 (6 – 8 razred OŠ)

Lokacija
SPINUT Teslina 16a

Termini
subota 12:00 – 13:30