Engleski za osnovnoškolce

1. razred OŠ (199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i srijeda  – 18:30 – 19:15

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 18:30 – 19:15

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak i srijeda – 18:15 – 19:00
Četvrtak – 18:30 – 20:00

2. razred OŠ (PROMO 199,00kn u 9 rata ili jednokratno 1612,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak  – 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Ponedjeljak i srijeda  – 19:15 – 20:00
Utorak i četvrtak  – 17:45 – 18:30

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak 18:30-20:00

Utorak i Četvrtak 18:45 – 19:30 

3. razred OŠ (249,00kn u 9 rata ili jednokratno 2017,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Ponedjeljak i srijeda – 19:15 – 20:00

Utorak i četvrtak  – 18:30 – 19:15

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak 18:30-20:00
Utorak – 18:35 – 20:05

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Ponedjeljak – 17:00 – 18:30 

Petak – 18:30 – 20:00

4. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Srijeda  – 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Utorak – 15:20 – 16:50/ Srijeda 8:30-10:00 (suprotna smjena od nastave u školi)
Četvrtak – 15:20 – 16:50

Četvrtak 18:35 – 20:05

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Utorak – 8:30:00 – 10:00 i Utorak  16:00 – 17:30
(suprotna smjena od nastave u školi)

Petak 8:30-10:00 i Utorak  16:00 – 17:30 

(suprotna smjena od nastave u školi)

Srijeda 17:00 – 18:30 (stalno popodne)

5. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini

Srijeda – 16:45-18:15
Petak – 18:30 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini

Petak – 18:15 – 19:45

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Srijeda – 18:45-20:15

6. razred OŠ (269,00kn u 9 rata ili jednokratno 2179,00kn)

Lokacija
BAČVICE Gupčeva 12

Termini
Utorak i četvrtak –  19:15 – 20:00

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Ponedjeljak – 18:40 – 20:10 
Petak – 19:00 – 20:30

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 18:30 – 20:00 

7. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 16:45 – 18:15 / Srijeda 11:00-12:30

Petak – 16:45 – 18:15 / Petak 11:00-12:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

+ Konverzacija Ponedjeljak – 17:50 – 18:35 (svaki drugi tjedan – Spinut, Teslina 16A)

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Utorak i Četvrtak – 19:30 – 20:15  

Utorak – 18:45 – 20:15

+ Konverzacija Utorak – 16:50 – 17:35 (svaki drugi tjedan – Bačvice, Gupčeva 12)

8. razred OŠ (299,00kn u 9 rata ili jednokratno 2422,00kn)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Petak – 19:45 – 21:15

+ Konverzacija – Spinut, Teslina 16A
Ponedjeljak – 17:50 – 18:35 (svaki drugi tjedan)

 

 

Lokacija
ŽNJAN Žnjanska 4

Termini
Petak – 10:00 – 11:30 i Petak 17:00-18:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

Petak – 17:00 – 18:30 i Petak 10:00-11:30

(suprotna smjena od nastave u školi)

+ Konverzacija Utorak – 16:50 – 17:35 (svaki drugi tjedan – Bačvice, Gupčeva 12)

Njemački jezik

4.- 8. OŠ početnici

Lokacija
Spinut

Termini
Srijeda – 18:45-20:15

1.- 2. OŠ (3. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Utorak i Četvrtak – 18:00-18:45

2.- 3. OŠ (4. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Ponedjeljak i Srijeda – 19:15-20:00

3.- 6. OŠ (1.- 2. god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 12:30-14:00

4.- 7. OŠ (4. godina ucenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 9:30-11:00

6. –  7. OŠ (6. godina učenja)

Lokacija
Bačvice

Termini
Subota – 9:00-10:30

7.OŠ- 2. SŠ A2.1 (5.god. učenja)

Lokacija
Žnjan

Termini
Subota – 11:00-12:30

Talijanski jezik

Mlađi Osnovci (1. – 4. OŠ. – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 9:00-10:30

Mlađi Osnovci (4. – 7. OŠ. – 3. god. učenja)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Španjolski jezik

Mlađi Osnovci (1. – 4. razred OŠ – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 10:30-12:00

Stariji Osnovci (6. razred OŠ – 1.razred SŠ  – početnici)

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 12:00-13:30

Japanski jezik

Japanski Početni

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
 Subota – 13:30-15:00

Japanski Napredni

Lokacija
SPINUT Teslina 16A

Termini
Subota – 15:00-16:30