Engleski jezik

 • A 2.1 PROMO – Teslina 16A,  ponedjeljak i srijeda  18:15 – 19:45h     
  5 x 55 € ili 247,50 €
 • A 2.1 PROMO – Teslina 16A,  utorak i četvrtak  20:15 – 21:45h     
  5 x 55 € ili 247,50 €
 • A 2.2 – Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h
  5 x 67,07 € ili 301,81 €
 • B1.2 – Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h     
  5 x 67,07 € ili 301,81 €
 • B2.2 – Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 20:15-21:45h     
  5 x 67,07 € ili 301,81 €

IBAN: HR6225000091101395144

Njemački jezik

 • A 1.1 PROMO Intenzivni – Žnjanska 4, ponedjeljak i srijeda 20:00-22:00h     
 • 4 × 68,75 € ili 247,50 €
 • A 1.2 Intenzivni – Žnjanska 4, ponedjeljak i srijeda  20:00 – 22:00h
  4 × 83,84 € ili 301,82 €
 • B 1.1 – Žnjanska 4, ponedjeljak i srijeda 20:00-21:30h      
  5 x 67,07 € ili 301,81 €
 • B 1.3 – Žnjanska 4, utorak i četvrtak 20:00-21:30h
  5 x 67,07 € ili 301,81 €

IBAN: HR6225000091101395144

Španjolski jezik

 • A 1.1 PROMO –   Teslina 16A, utorak i četvrtak 20:15 – 21:45h    
  5 x 55 €  ili 247,50 €
 • A 1.2  –  Teslina 16A, utorak i četvrtak 20:15 – 21:45h    
  5 x 67,07 €  ili 301,81 €

Francuski jezik

 • A 1.1 PROMO –   Gupčeva 12, ponedjeljak i srijeda 18:30 – 20:00h   
  5 x 55 €  ili 247,50 €

IBAN: HR6225000091101395144

Ruski jezik

 • A 1.1 PROMO –  Gupčeva 12, utorak i četvrtak 20:15 – 21:45h
 • 5 x 55 €  ili 247,50 €

IBAN: HR6225000091101395144

Talijanski jezik

 • A 1.1 PROMO –  Teslina 16a, utorak i četvrtak 20:15 – 21:45h
  5 x 55 €  ili 247,50 €

IBAN: HR6225000091101395144